Kategoriler
Sağlıklı Yaşam

Yaşlılarda D Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar

Yeni bir çalışma, yaşlılarda D vitamini eksikliğinin elbise giyme ve merdiven tırmanma gibi fizikî etkinliklerdeki sorunlerle birlikte olduğunu gösterdi. Yaşlıların % 90’ında D vitamini eksikliği bulunmaktadır. D vitamini güneş ışığı ve diyet vasıtasıyla alınır ve hususiyle kemikler için önemlidir.

Çalışmada yaşları 55-88 arasında olan 1.300’den çok kişi altı yıl süreyle takip edildi. Khamlecıların D vitamini seviyeleri belirleme edildi ve sandalyeye oturup kalkma ve dışarıda istirahat etmeksizin beş dakika yürüme gibi etkinlikleri ile ilgili sualler soruldu. En az bir kısıtlılık bulunma olasılıgı, D vitamini seviyesi en düşük olanlarda en yüksek olanlara göre 1,7 ila 2 kat daha çokdu.

Araştırmacılar, D vitamini eksikliği bulunanlarda, 3-6 yıl içerisinde ek fizikî kısıtlılık gelişme olasılığının daha çok olduğunu da gösterdiler. Çalışmanın neticeleri Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’de yayımlandı. (WebMD News from HealthDay 17.07.2013)
Uyku Apnesi Göbek Bölgesindeki Yağla İrtibatlı

Tıkayıcı uyku apnesi risk etkenlerinden birinin şişmanlık olduğu uzunca zamandır biliniyordu. Yeni bir araştırmada, erkeklerde iç yağıyla tıkayıcı uyku apnesi arasında kuvvetli bir bağ bulunduğuna dâir kuvvetli deliller elde edildi.

Japon araştırmacılar; 271 erkek, 100 kadın üzerinde çalışma yaptıklarında, erkeklerde uyku apnesiyle iç yağının nispeti arasında kuvvetli irtibat bulurken kadınlarda bu irtibat bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri’nde erişkinlerin % 3-7’sinde tıkayıcı uyku apnesi bulunduğu tahmin edilmekle birlikte, bu nispetin daha çok olabileceği de düşünülmektedir. Uyku apnesi; kalb-damar hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser nispetinde artışla beraberdir. (WebMD News from HealthDay 02.07.2013)

Güneş Panellerine Son: Konik Güneş Dizileri

Güneş, kendisine verilmiş görkemli enerji kapasitesiyle Dünya’nın varlığını devam ettirmesinde en mühim destekçi… Güneş’teki enerji dönüşümleri ve bu dönüşümlerin binlerce yıldır devam ediyor olması, insanı hayrete sevk ediyor. İnsanoğlu diğer yandan bu enerji kaynağından nasıl daha çok yararlanabilirim kanaatsiyle yeni arayışlara yöneliyor.

Fotovoltaik; silisyum, galyumarsenid, kadmiyumtellurid ya da bakırindiyumdiselenid gibi yarı ilfaktörlerin kullanıldığı panellerde, gelen güneş ışığına bağlı olarak atomik seviyede elektronların tek yönde yer değiştirmesi hâdisesidir. Bu biçimde doğru akım (ya da stres) elde edilmiş olur.

Güneş paneli programlarının gün geçtikçe yaygınlaşmasına ve araştırmaların yoğunlaşmasına rağmen, kullanılan sistemlerde verim % 20-24 aralığını geçmemektedir. Güneşin çok olduğu alanlara kurulan güneş paneli tarlaları, son derece yüksek maliyetler getirmekte… Verimi ve enerji sürekliliğini artırmak için de güneş takip mekanizmaları gerektirmekte…

Fotovoltaik hâdisesinde, ısının yükselmesi güneş pili hücresinin verimine menfî tesir ederek verimi düşürmektedir. Zîrâ madde içinde artan ısı, elektron dinamikliğine menfî tesir eder. Bu kaçınılmaz bir sorundir; zîrâ yüksek verim için fazla güneş ışığı gerekirken, bu ışıktaki ısı enerjisinin ayrılması olası değildir.

Bir ABD firması (V3Solar) geliştirip döner hücre (Spin Cell) adını verdiği konik yapı ile hem bu soruni hem de güneş izleme mekanizmalarını ortadan kaldırıyor. Dış konide yapılandırılan mercekler, güneş ışığının farklı dalga boylarını iç taraftaki fotovoltaik pil hücrelerine iletiyor. Bu arada hücredeki ısı, verimi düşürecek seviyeye gelmeden iç koni dönüyor. İç konide fotovoltaik malzemelerde biriken ısının dağıtımı tabiatta bitkilerden ilham alınarak tasarlanmış. Bütün bu orijinal kanaatlerin neticesi ise, mevcutlardan 10 kat daha yüksek verim. Diğer bir verim ise, watt başına fotovoltaik malzeme kullanımı… Konik sistemde düz panellere göre malzemeden % 95 tasarruf sağlanıyor. Her bir koni, 1 m yükseklikte, 1 m taban çapında ve 1 kW enerji üretiyor. Paneller gibi geniş alanları işgal etmesine gerek kalmayacak olan sistemin kentlerdeki uygulaması, kaldırımlara yerleştirilecek koni ağaçları biçiminde olacak.